Banner
Home Češtinářské weby
Užitečné weby
Počet zobrazených 
Číslo Odkaz Zobrazení
1   Link   Slovník české literatury
Slovník obsahuje více než tisíc hesel českých spisovatelů a literárních časopisů z období 1945–2000. Vychází z knižního Slovníku českých spisovatelů, který vznikl v devadesátých letech v Ústavu pro českou literaturu AV ČR pod vedením Pavla Janouška (vyšel ve dvou dílech v letech 1995 a 1998) a ze Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů (red. Blahoslav Dokoupil, 2002).
1882
2   Link   Literatura v kostce
2678
3   Link   Čtenářský deník v kostce
2897
4   Link   Jazyková příručka
Internetová jazyková příručka je výsledkem projektu Jazyková poradna na internetu, č. 1ET200610406. Na jejím vzniku se podíleli pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., (Anna Černá, Jan Chromý, Hana Konečná, Hana Mžourková, Markéta Pravdová, Martin Prošek, Kamila Smejkalová, Ivana Svobodová, Ludmila Uhlířová) a pracovníci Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (Dana Hlaváčková, Karel Pala, Pavel Šmerk). Jde o první jazykovou pomůcku svého druhu. Příručka má dvě části: slovníkovou a výkladovou. Vytvoření slovníkové části bylo velmi náročné, takže se omlouváme za případné nedostatky, zejména formální. Na jejím zdokonalování neustále pracujeme. Pokud budete mít komentáře nebo připomínky k slovníkové nebo výkladové části, zašlete je prosím na adresu poradna@ujc.cas.cz.
1620
5   Link   Dějiny literatury
• Nejstarší písemné památkyNejstarší písemné památky
• Husitská literaturaHusitská literatura; Literatura v době husitské revoluce
• Renesance, reformaceRenesance, reformace, humanismus
• Doba pobělohorskáLiteratura doby pobělohorské
• České národní obrozeníČeské národní obrození - 1. a 2. fáze
...
2041
6   Link   Pravidla českého pravopisu
1511
7   Link   Český národní korpus
Český národní korpus (ČNK) je akademický projekt zaměřený na budování rozsáhlého počítačového korpusu především psané češtiny. Pracuje na něm Ústav Českého národního korpusu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (ÚČNK). Od svého založení roku 1994 má ÚČNK na starosti budování ČNK, jeho rozvoj a rovněž činnosti související, zvláště v oblasti výuky a pěstování oboru korpusová lingvistika.
1673
8   Link   Moje čeština
Na těchto webových stránkách budete zdarma nacházet výukové materiály k českému jazyku. Každou probranou látku si budete moci procvičit v testech, které Vám vysvětlí, kde jste udělali chybu. Tento web je zaměřen především na mluvnici ZŠ, ale i starší studenti zde najdou mnoho zajímavých a užitečných informací.
2133
9   Link   O češtině
Naleznete zde průběžně aktualizovanou nabídku testů z češtiny. Sekce gramatika se snaží přívětivým způsobem vysvětlit základní gramatické zásady češtiny.
Testy i gramatika jsou pro větší přehlednost rozděleny do několika tematických celků. Sekce zajímavosti odlehčeně poukazuje na chyby v češtině objevující se na veřejných místech. Kategorie jazykové korektury obsahuje nabídku korektur českých textů a kontroly pravopisu.
1987
10   Link   Pravopisně
Projekt Pravopisně.cz je nápadem dvou studentů Katedry českého jazyka a literatury, spadající pod Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Snaží se povzbudit a motivovat studenty ke správnému užívání mateřského jazyka a literatuře. Za cíl si klade pokrýt veškerá pravidla českého pravopisu v metodických cvičeních a diktátech. Všechny naše testy jsou přístupné on-line a zdarma
2708
11   Link   Česká bibliografická databáze
Cílem projektu je shromáždit co nejvíce informací a recenzí o knihách vydaných v českém jazyce i jejich autorech a také vás informovat o všech novinkách v knižním světě. Pokud se zaregistrujete (registrace je zdarma), můžete knihy a autory hodnotit a přidávat k nim své komentáře. Navíc je možné jednotlivé knihy přidávat do seznamu svých oblíbených či přečtených knížek, a tak si vytvořit přehlednou databázi knih, které jste už přečetli.
1738
12   Link   Zahraniční literatura 20. století
Válečná, meziválečná i poválečná světová literatura
1715
13   Link   Maturita
Maturitní otázky: Český jazyk + autoři
2835
14   Link   Seznam častých chyb
2068
15   Link   Spisovatelé od A do Z
1991
16   Link   Čeština po síti
1415
17   Link   Nechybujte.cz
Jedná se o užitečnou volně přístupnou www stránku pro češtinu, dílo autorského týmu nakladatelství Lingea. Zde si mohou děti i dospělí pohotově ověřovat pravopis, vyhledávat výstižnější výrazy či významy slov, která nejsou zcela jasná. Zkrátka je to místo, které při práci s běžnými i odbornými texty správně poradí a pomůže.
1160